Wellcome to TeEn+GamE บล๊อคของเราจะรวบรวมภารกิจเกมส์มาจากเว็บต่างๆนะครับผม

วันอังคารที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

สูตรโกง Sims3


สูตรโกง Sims 3 

วิธีใช้สูตร ระหว่างอยู่ในเกม กด shift+ctrl+c จะมีช่องให้พิมพ์สูตรปรากฏขึ้นด้านบน
 
สูตรโกงเงิน
Motherlode เพิ่มเงินให้ครอบครัวครั้งละ 50,000 §
kaching เพิ่มเงินให้ครอบครัวครั้งละ 1,000 §
freeRealEstate บ้านฟรี ใช้ตอนซื้อบ้านใหม่ ทำให้ซิมส์เข้าอยู่บ้านแพงๆได้ (สูตรนี้ไม่ได้เพิ่มเงิน)
unlockOutfits on/off ให้ซิมส์ใช้เสื้อผ้าได้ทุกอย่างที่มีในเกม เช่นพวกชุดของ npc ใช้สูตรก่อนเข้าโหมดสร้างซิมส์ หรือไปเลือกชุดที่ตู้

Debug
testingcheatsenabled true/false สูตรโกงที่ปลดล๊อคคำสั่งพิเศษต่างๆ
-คลิกลาก เพิ่ม/ลด ค่าความต้องการของซิมส์ได้
-shift+คลิก ที่ซิมส์หรือวัตถุต่างๆในเกมเพื่อเรียกใช้คำสั่งพิเศษ
-shift+ctrl+คลิกที่วัตถุ ระหว่างอยู่ในโหมดสร้าง เพื่อเรียกใช้ฟังชั่นพิเศษ (ภาค wa)
-สูตรอีกหลายตัวจะใช้ได้ โดยต้องเปิดสูตรนี้ก่อน

ตู้จดหมาย+testingcheats
สูตรต่อไปนี้ต้องเปิด testingcheatsenabled true ก่อนใช้
และไม่ต้องพิมพ์ แต่ให้กด shift+คลิกที่ตู้จดหมาย

Make All Happy ทำให้ความต้องการทุกอย่างของซิมส์ทุกตัวในครอบครัว เพิ่มจนเต็มทันที
Make Needs Static ทำให้ความต้องการเพิ่มจนเต็ม และไม่ลดลงอีก
Make Me Know Everyone มีผลกับซิมส์ที่เลือกเล่นอยู่ ทำให้ซิมส์ตัวนั้นรู้จักซิมส์ทั้งหมู่บ้านทันที
Make Friends For Me มีผลกับซิมส์ที่เลือกเล่นอยู่ ทำให้ระดับความสัมพันธ์ของซิมส์ที่รู้จักเพิ่มขึ้นทันที และเพิ่มซิมส์ใหม่ๆในช่องความสัมพันธ์ด้วย
Force Visitor สุ่มเลือกซิมส์ให้มาที่บ้านนั้นๆ
Force NPC.. เลือก npc ให้มาที่บ้านนั้นๆ
Set Career เลือกอาชีพให้ซิมส์ที่เล่นอยู่ เลือกได้ทุกอาชีพ ทุกตำแหน่ง

พื้นดิน+testingcheats
สูตรต่อไปนี้ต้องเปิด testingcheatsenabled true ก่อนใช้
และไม่ต้องพิมพ์ แต่ให้กด shift+คลิกที่พื้น

Teleport Me Here teleport ซิมส์มาที่ตำแหน่งนั้น
Buy on this lot เข้าโหมดซื้อในพื้นที่ๆคลิก (ต้องคลิกที่พื้นที่อื่นๆที่ไม่ใช้บ้านตัวเอง)
Build on this lot เข้าโหมดสร้างในพื้นที่ๆคลิก (ต้องคลิกที่พื้นที่อื่นๆที่ไม่ใช้บ้านตัวเอง)After patch 1.7

ซิมส์ที่เราควบคุม+testingcheats
สูตรต่อไปนี้ต้องเปิด testingcheatsenabled true ก่อนใช้
และไม่ต้องพิมพ์ แต่ให้กด shift+คลิกที่ตัวซิมส์ที่เราควบคุมอยู่

Modify Traits for Active Sim เปลี่ยนนิสัยทั้ง 5 ให้ซิมส์ที่เล่นอยู่
Trigger Age Transition เพิ่มช่วงอายุให้ซิมส์ที่เล่นอยู่ทันที (ถ้าใช้กับซิมส์ชรา มันจะถูกส่งไปโลกหน้า)
Favorite music.. เลือกเปลี่ยนเพลงโปรดให้ซิมส์ที่เล่นอยู่ (เมื่อซิมส์ฟังเพลงที่ชอบ mood จะมากกว่าฟังเพลงอื่น)
ลบ mood กด ctrl+คลิกที่รูป mood ที่ต้องการลบ ลบได้ทั้ง mood ทีดีและไม่ดี
เพิ่มคะแนน lifetime ไปที่แทบ Lifetime Happiness แล้วกด ctrl+คลิก ตรงที่ว่างระหว่างรูปหีบกับเลขคะแนน จะเพิ่มคะแนนครั้งละ 500
สูตรนี้ใช้ได้จริง แต่บางครั้งก็ใช้ไม่ได้โดยไม่ทราบสาเหตุ

ซิมส์ตัวอื่น+testingcheats
สูตรต่อไปนี้ต้องเปิด testingcheatsenabled true ก่อนใช้
และไม่ต้องพิมพ์ แต่ให้กด shift+คลิกที่ตัวซิมส์ตัวอื่นๆ

Add To Active Family เพิ่มซิมส์ตัวนั้นเข้าเป็นสมาชิกครอบครัว
ที่ทำงาน+testingcheats
สูตรต่อไปนี้ต้องเปิด testingcheatsenabled true ก่อนใช้
และไม่ต้องพิมพ์ แต่ให้กด shift+คลิกที่ตึกที่ซิมส์ทำงาน

Force All Events ให้เกมสร้าง Event ทั้งหมดของอาชีพนั้น
Force Event ให้เกมสุ่ม Event สำหรับอาชีพนั้น
Force Opportunity ให้เกมสุ่ม opportunity อาชีพให้ซิมส์
สูตรสำหรับโหมดสร้าง/ซื้อ
moveobjects on/off วางสิ่งของในที่ๆปกติวางไม่ได้
วางของอิสระ / หมุนสิงของ 360° (ไม่ต้องใส่สูตรอะไร) กด Alt ระหว่างวางสิงของ / ตอนหยิบสิ่งของคลิกเมาส์ค้างไว้ พร้อมกด Alt แล้วเลื่อนเมาส์ไปรอบๆ จะหมุนวัตถุได้ 360°
constrainFloorElevation false/true สูตรปรับระดับพื้นที่ได้โดยไม่ถูกจำกัด (เปิดสูตร false)
allowObjectsOnRoofs on/off วางของบนหลังคาบ้าน (ใช้คู่กับ moveobjects on) รูป wa
buydebug on/off (ต้องเปิดสูตร testingcheats ก่อน) เปิดโหมดซื้อไอเท็มdebug ทำให้ซื้อไอเท็มพิเศษได้ wa
enableLotLocking true/false (ต้องเปิดสูตร testingcheats ก่อน) ใช้เปิดโหมดล๊อคการ edit lot ได้ ใช้กับ lot ทั่วไปในหน้า edit town รูป
lot ที่ล๊อคการ edit ไว้มักจะเป็น lot ของภาค wa ที่มีการสร้างกลไก หรือกับดักเอาไว้
wa
AlwaysAllowBuildBuy true/false (ต้องเปิดสูตร testingcheats ก่อน) ทำให้เข้าโหมดซื้อ/สร้างได้ แม้จะมีเหตุการณ์พิเศษเกิดขึ้น เช่นไฟไหม้ ขโมยขึ้น am
PlaceFriezes on/off สร้างชั้นลอย(foundation) บนพื้นชั้นอื่นที่ไม่ใช้พื้นดิน รูป
-เมื่อเปิดสูตรแล้วจะสร้างชั้นลอยบนพื้นดินแบบปกติไม่ได้ ต้องปิดสูตรก่อน
-ควรใส่สูตรนี้ก่อนคลิกเครื่องมือสร้างชั้นลอย
am
RestrictBuildBuyInBuildings false/true ทำให้ใช้โหมดสร้าง/ซื้อได้ในพื้นที่ภายนอกห้องพัก สำหรับตึกของภาค LateNight (เปิดสูตร false ปิดสูตร true)
อ่านเพิ่มได้ วิธีสร้างอพาร์ตเมนท์ (ภาค LateNight)
ln
สูตรสำหรับถ่ายรูป/วิดีโอ
fadeObjects off/on ทำให้วัตถุต่างๆไม่จางลงเมื่อเลื่อนกล้องเข้าไปใกล้ๆ
hideHeadlineEffects on/off ปิดบอลลูนความคิดบนหัวซิมส์
slowMotionViz 0-8 สูตร slowmotion ทำให้ทุกอย่างในเกมเคลื่อนไหวช้าลง 0=ปกติ 8=ช้าสุด
maptags off/on (ต้องเปิดสูตร testingcheats ก่อน) ปิดไอค่อนต่างๆในฉาก map view
ปุ่ม Tab เข้าโหมดถ่ายรูป จะเลื่อนกล้องได้อิสระขึ้น โดยใช้ปุ่มเลื่อนกล้อง Q ขึ้น E ลง W หน้า S หลัง A ซ้าย D ขวา Z ซุมเข้า X ซูมออก
สูตรอื่นๆ
help แสดงสูตรต่างๆพร้อมวิธีใช้
DiscoTags on/off เปลี่ยนสีลูกศรแสดงตำแหน่งซิมส์ ให้เป็นสีกระพริบๆ รูป am
fullscreen on/off เล่นเกมแบบเต็มหน้าจอ หรือย่อหน้าจอ
jokePlease ให้เกมสุ่มตลกฝืดออกมา
resetsim ชื่อ สกุล reset ซิมส์ที่มีปัญหา เช่นค้าง จมดิน ฯลฯ
playsounds off/on (ต้องเปิดสูตร testingcheats ก่อน) ปิดเสียงทุกอย่างในเกม

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น